Het logo

Aan de basis van je visuele communicatie ligt het logo. Daarin worden de waarden van de¬†onderneming kernachtig samengevat. Wat laat het zien? Is dit traditioneel of vooruitstrevend, subtiel of direct, zakelijk of elegant: waar ligt de nadruk? Die identiteit moet zich via vorm, kleur en typografie vertalen naar… Read More