• logo plus variaties
  • Het boek
  • Het andere logo

Achtergrond

Voor de aankoop van het Hembrugterrein hebben 11 partijen een plan/visie mogen indienen. Aan de hand daarvan heeft een jury besloten welke partijen door mochten naar 2e ronde, waarbij de hoogste bieder de nieuwe eigenaar zal zijn. Voor één van de 11 partijen mocht ik de visie vormgeven: een logo en een boek.

Urban Machinery

Het Hembrugterrein was vanaf eind 19e eeuw een wapen-en munitiefabriek. Er staan nu nog zo’n oude 60  oude industriele gebouwen. Roest, afgebladderde verf, ingestorte daken. Het gebied is spannend en verrassend. De intentie was om die sfeer van verleden te behouden. Geen aangeharkt park maar een ruig en levend terrein.

Het tandwiel van het verleden en het tandwiel op de tekentafel, van de toekomst die ingevuld gaat worden. Daarbij zijn veel onderwerpen van belang: wonen, leven werken, verbinden, groen, elkaar ontmoeten. Voor al deze onderdelen zijn sublogo’s gemaakt.

Het boek

Een spierwit omslag met in het midden het logo als een soort slotje. Vanuit het midden wordt het boek opengeslagen. Dan wordt je verrast door het contrastrijke beeld van roest aan de buitenkant.

Hembrug verbindt

In de ontwerpfase is een tweede voorstel gemaakt. Deze variant is vooral gericht op het leggen van verbindingen. Tussen mensen, tussen wonen en werken en groen, tussen oud en nieuw. tussen mensen onderling, tussen verleden en toekomst.