Lesbrieven wijkvisie Westzanerdijk eo

  • lesbrief wonen westzanderdijk zaandam
  • lesbrief spelen westzanderdijk zaandam
  • lesbrief geschiedenis westzanderdijk zaandam
  • ontwerp route wijkvisie route

Bureau op het plein heeft een buurtvisie ontwikkeld voor de Westzanerdijk in Zaandam. Daarvoor hebben zij uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt en hebben ook scholen bezocht met een lesprogramma. Daarvoor mocht ik de lesbrieven vormgeven, waar kinderen hun ervaringen in de wijk konden opschrijven.