PolicyProductions

  • webdesign PP home
  • webdesign PP home2
  • webdesign PP-home2
  • vormgeving nieuwsbrief PP

PolicyProductions is een bureau dat zich richt op economisch onderzoek, strategisch beleidsadvies en projectmanagement in het sociaal domein. Thema’s zijn: werk, onderwijs, zorg, participatie, jeugdbeleid en welzijn.
De website is momenteel in ontwikkeling.