Reiny van der Vegt

  • Webdesign Uitvaartzorg vd Vegt
  • Webdesign Uitvaartzorg vd Vegt

Voor deze uitvaartonderneming heb ik een redesign van het logo, de huisstijl en de website gemaakt. Reiny zelf over haar keuze voor de tulp: “Het hart van de bloem geeft de ruimte aan die ik de mensen wil bieden om op hun eigen manier afscheid te kunnen nemen. De blaadjes daaromheen geven aan dat we elkaar daarbij ondersteunen.
De bloem is erg teer, ik ben me ervan bewust hoe kwetsbaar de nabestaanden zijn wanneer hun dierbare is overleden.”