Vrije School Zaanstreek

Dit is een basisschool op antroposofische basis. Kenmerkend aan het uiterlijk van Vrije Scholen is het gebruik van zachte, in elkaar overlopende kleuren en natuurlijke materialen en vormen.
Voor de school heb ik een webdesign gemaakt. Omdat seizoenen een belangrijke plaats innemen binnen het onderwijs is gekozen voor een design dat zich automatisch aanpast aan de 4 seizoenen en zo vier keer per jaar een andere sfeer uitademt.

Reactie van de opdrachtgever
Met deze website heeft onze school een herkenbaarder en vooral professioneler gezicht naar buiten gekregen. Veel mensen denken bij een vrijeschool aan een gezellige knutselplaats waar vrijheid blijheid heerst. Toch is het juist een school met veel structuur en heldere grenzen, een school waar het onderwijsniveau zich gewoon moet meten aan de richtlijnen die er van overheidswege aan gesteld worden.

Door dit misverstand is het juist belangrijk een beeld naar buiten te brengen dat recht doet aan het bijzondere karakter èn dat recht doet aan het feit dat het gewoon een school is waar goed onderwijs gegeven wordt.

Het beeld dat deze website oproept beantwoordt heel goed aan die tweeledige vraag. Ook reacties van bezoekers wijzen in die richting; zij geven soms aan op basis van de website al bijna hun keuze gemaakt te hebben. Het bezoek aan school diende daar alleen nog even om het zeker te weten…of om aan te melden.