PRIVACYBELEID

Ik, Hanneke de Graaf, eigenaar van Hanneke de Graaf – isch ontwerp, gevestigd in Magazijn 14, Affuitenhal 1 te Zaandam, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk enkel persoonsgegevens die je zelf aan me hebt verstrekt middels mail, mondeling- en telefonisch contact of via het contactformulier op de website.

 

Met welk doel bewaar ik de gegevens

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de opdracht uit te kunnen voeren
 • Het kunnen uitvoeren van aan mij verstrekte opdrachten
 • Het afhandelen van betaling
 • Je te informeren over diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het bijhouden van de administratie ten behoeve van de belastingdienst

 

De gegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard in mijn mailprogramma en contactenbestand en worden slechts gebruikt om direct contact te onderhouden. Ze kunnen, indien nodig en met toestemming van de klant, worden doorgegeven aan een leverancier (bijvoorbeeld drukker) om te kunnen leveren. Gegevens worden bewaard totdat je aangeeft dit niet meer te willen.

 • Web- en Hosting gegevens: ftp, klantenlogin, gegevens van gebruikte plug-ins en thema’s

Bij het maken of bewerken van een website heb ik gegevens nodig. Deze worden in een versleuteld programma bewaard totdat je aangeeft dat niet langer te willen. Deze gegevens zullen enkel met jouw toestemming worden verstrekt aan derden en alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Plugins die informatie verzamelen zoals bijvoorbeeld Google Analytics: op verzoek van de klant plaats ik deze plugins, zelf bekijk of verwerk ik deze gegevens niet omdat dat niet binnen mijn werkzaamheden valt.

 

Cookies

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken buiten de noodzakelijke coockies om de webstie werkend te houden.

 

Inhoudelijke gegevens

In briefingsgesprekken worden allerlei onderwerpen besproken betreffende je bedrijf en de opdracht, nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Deze gegevens worden deels op papier of digitaal opgetekend en indien nodig in een klantenarchief bewaard. Deze informatie zal niet gedeeld worden met derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dan zal het met de opdrachtgever worden overlegd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hannekedegraaf.nl.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@hannekedegraaf.nl

Hanneke in haar studio

KENNISMAKEN?

Wil je vrijblijvend kennismaken om te ontdekken of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan contact met me op.

KENNISMAKEN?

Wil je vrijblijvend kennismaken om te ontdekken of ik iets voor je kan betekenen? Neem dan contact met me op.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?